Akwaponika

Budujemy nasz pierwszy system akwaponiczny – po testach w 2020, w tym roku ruszamy już z uprawami. Jest zbiornik z rybami, duże koryto z keramzytem do upraw głównych oraz pionowe rury na zioła i …truskawki!

Czym jest akwaponika?

System akwaponiczny jest przykładem zintegrowanej metody uprawy, w której produkty uboczne pochodzące z jednego procesu produkcyjnego (w tym przypadku hodowla ryb), służą jako składnik odżywczy dla innej części systemu – upraw roślin metodą hydroponiczną.

Uprawy hydroponiczne w recyrkulacyjnym systemie akwaponicznym dzięki bakteriom nitryfikacyjnym wykorzystują składniki odżywcze pochodzące z odchodów ryb jako nawóz co wpływa na poprawę jakości wody. Uzdatniona woda jest zwracana z grządek roślinnych do zbiornika z rybami za pośrednictwem systemu rur.

W przeciwieństwie do innych systemów upraw akwaponika ogranicza zużycie wody a jednocześnie eliminuje zapotrzebowanie na syntetyczne nawozy roślinne. Pozwala również na budowę gospodarstw organicznych na terenach, na których normalnie byłoby to utrudnione: zanieczyszczonej glebie, terenach miejskich lub obszarach nieurodzajnych. Obecność ryb, warzyw i bakterii nitryfikacyjnych w jednym ekosystemie wymaga stworzenia odpowiedniego balansu w którym wszystkie te organizmy znajdą korzystne dla siebie warunki do rozwoju.

Dlaczego uprawy akwaponiczne?

Akwaponika to zrównoważony i samowystarczalny ekosystem.

Oszczędność wody do około 90% w porównaniu z tradycyjnymi metodami upraw roślin i hodowli ryb. Ponieważ w akwaponice woda jest nieustannie uzdatniana instalacje mogą być zaadaptowane na obszarach o niewielkiej ilości wody oraz tam gdzie występują susze

Efektywność przestrzenna upraw bezglebowych – system akwaponiczny można ustawić w dowolnej skali i konfigurować w zależności od dostępnej przestrzeni. Uprawa taka może powstać w wielkich miastach, dzięki czemu świeża żywność może być produkowana na miejscu i przez cały rok zaopatrywać lokalny rynek.

„Czysta hodowla” – w przypadku akwaponiki nie można oszukiwać, aby mogły współistnieć 3 różne typy organizmów (ryby, rośliny i bakterie) w jednym ekosystemie nie możemy używać żadnych chemicznych pestycydów czy antybiotyków bez szkody dla któregoś z nich a tym samym dla całego systemu.

Organic Aquafarm – są entuzjastami zrównoważonej konsumpcji, zajmują się integrowaniem hodowli ryb z uprawami roślin metodą hydroponiczną w systemach recylkulacyjnych czyli akwaponiką. Celem działania jest popularyzacja upraw akwaponicznych, dzielenie się wiedzą oraz technologią dla małych i średnich systemów akwaponicznych które znajdą zastosowanie między innymi w przydomowych szklarniach, ogrodach zimowych, poddaszach oraz budynkach mieszkalnych.